Lär känna oss

Professionella ● Personliga ● Engagerade


Vi inspireras av förändring och drivs av att skapa långsiktigt hållbara lösningar tillsammans med våra kunder. Med vår kompetens, våra arbetssätt och våra metoder har vi sedan 1995 säkerställt strategisk utveckling, effektivitet och kundnöjdhet.

1/3

Endast 1 av 3 förändringsprojekt lyckas – det vill vi ändra på. Före, under och efter förändringsprojektet är vi din delaktiga partner. En viktig del av vår filosofi är att göra saker i rätt ordning och med rätt förutsättningar för att på så sätt ge bäst möjligheter att skapa långsiktiga och hållbara förbättringar. Tillsammans med våra kunder skapas gemensamt väl förankrade och bestående resultat genom hela förändringsresan.

Vårt erbjudande

Sagt om oss


"De sprider en professionell och inspirerande känsla och är väldigt bra på att röra sig runt i vår organisation på eget initiativ för att snabbt etablera kontakter.”

- Verksamhetsutvecklingchef, Energibolag


"Det vi uppskattat speciellt med Propia är att de hela tiden fokuserat på det resultat vi ville uppnå och hur deras kunskap och erfarenhet användes för att optimera arbetet för att nå det resultatet."

- Verksamhetsutvecklingschef, Industriföretag


"Många konsulter sväljer allt för att få jobb men Propia är lika tydliga med vad de jobbar med som vad de inte jobbar med. När de säger “ja, det här löser vi” så går det att lita på det."

- Verksamhetsutvecklingchef, Energibolag

Kontakta oss


Västgötegatan 13 C 3TR, 602 21 Norrköping

Alströmergatan 45, 112 47 Stockholm

post@propia.se
+46 771 277 000