Kommande event


Få koll på kvalitetsutmaningarna - och hur du bäst löser dem
Välkommen till Excellent Mornings® 22 November!

Kommande Excellent Mornings tar sikte på de utmaningar som kvalitetsområdet står inför. Hur kan ett systematiskt kvalitetsarbete vara relevant i framtidens verksamheter?

Det har gått sex år sedan SQMA:s första rapport publicerades där de största utmaningarna inom kvalitetsområdet presenterades. Rapporten fick stor uppmärksamhet och har legat till grund för en rad forskningsprojekt inom de olika områden som rapporten identifierade.

Nu har en ny uppdaterad studie av kvalitetsutmaningarna publicerats. Michael Westher från SIQ, Swedish Institute for Quality, är på plats och berättar om de nya resultaten – Vilka är de utmaningar som kvalitetsprofessionen idag pekar ut som de viktigaste för att nå framgång och måluppfyllnad de närmaste åren?

SQMA, Swedish Quality Management Academy, är en forskningsplattform som samlar universitet och högskolor inom området kvalitetsutveckling i Sverige. Rapporten baserar sig på en nationell och branschöverskridande studie med över 500 respondenter som utforskat vilka områden som kvalitetsprofessionen pekar ut som de mest utmanande de närmsta fem åren.

Varmt välkommen!

Anmälan sker senast 15 november

Till anmälningsformuläret!

Linköping 22 november
Tid: 08:00 – 09:00
(frukost serveras från 07:30)
Plats:
Sky Meetings, Tornbyvägen 1

Excellent mornings®

Mötesplatsen för kunskaps- och erfarenhetsutbyte


För att inspirera inom vårt område anordnar vi Excellent Mornings® – för att varje dag ska starta på allra bästa sätt!

Våra frukostseminarier är kostnadsfria och du får lyssna till våra egna experter och inspirerande gästföreläsare, möjlighet att knyta spännande kontakter och få nya idéer om hur du kan förbättra din verksamhet. Excellent Mornings® arrangeras i Norrköping, Linköping och Stockholm.

Anmäl dig till ett event eller gör en intresseanmälan genom att fylla i formuläret på länken nedan.

Till anmälningsformuläret!

Kontakta oss


Västgötegatan 13 C 3TR, 602 21 Norrköping

Alströmergatan 45, 112 47 Stockholm

post@propia.se
+46 771 277 000