Johan Hall berättar

Jag träffade Propia första gången på TEAM-dagarna vid Linköpings universitet. Det resulterade sedan i ett exjobb där vi utvecklade Propias modell för att skapa struktur och prioritering av utvecklingprojekt baserat ett företags strategi. Exjobbet innebar att jag fick användning för och utvecklade mina kunskaper inom strategi, styrning och projektledning. Genom exjobbet fick jag möjlighet att uppleva hur det var att vara en del av Propia och redan innan examen var valet enkelt att påbörja min karriär hos Propia. 

Under mitt första halvår som konsult var jag varit delaktig i uppdrag hos fyra kunder och samtidigt fått utbildning i Propias egenutvecklade modeller. Uppdragen har varit berikande på så sätt att de varit av olika karaktär, data och informationsmodellering såväl som implementering av principer för prioritering av utvecklingsprojekt. Genom internutbildningen, Propiaskolan, har jag även tagit del av Propias modeller och på så sätt kunnat arbeta i uppdrag med exempelvis processmognadsutvärdering. 

Förutom konsultuppdragen är jag med i marknadsföringen av Propia, där ett av de första projekten innebar att ta fram denna hemsida. Samtidigt som detta är jag modellägare till Propias modell för strategisk projektportföljhantering och ansvarar för dess utveckling och gränsdragning till Propias övriga metodportfölj. 

På Propia finns alltid utrymme för vidareutveckling och möjlighet att på eget initiativ lära sig mer och utveckla verksamheten. Tack vare korta beslutsvägar är sträckan från tanke till handling mycket kort. Anledningen till att jag valde Propia och att jag kommer stanna kvar är inte bara professionalismen, Propia är ett trevligt gäng med en bra energi. 

 

 
 
 

Är du en blivande Propian?

Är du intresserad av att bli en del av Propia? Vi är ständigt på jakt efter nya kollegor och tar emot ansökningar löpande under året. Oavsett om du precis har tagit din examen eller har ett tag kvar på din utbildning är du välkommen att kontakta vår konsultchef, Thomas Claudelin.

 
 thomas.claudelin@propia.se +46 70 669 97 38
 

Kontakta oss


Västgötegatan 13 C 3TR, 602 21 Norrköping
(Huvudkontor)

post@propia.se
+46 771 277 000