Excellent mornings®

Mötesplatsen för kunskaps- och erfarenhetsutbyte


För att inspirera inom vårt område anordnar vi Excellent Mornings® – för att varje dag ska starta på allra bästa sätt!

Våra frukostseminarier är kostnadsfria och du får lyssna till våra egna experter och inspirerande gästföreläsare, möjlighet att knyta spännande kontakter och få nya idéer om hur du kan förbättra din verksamhet. Excellent Mornings® arrangeras i Norrköping, Linköping och Stockholm.

Anmäl dig till ett event eller gör en intresseanmälan genom att fylla i formuläret på länken nedan.

Till anmälningsformuläret!


Genomförda event


Digital förmåga och process mining är viktiga komponenter i den digitala transformationen

Vid denna Excellent Mornings® blandas rykande färsk teori från Linköpings universitet med praktisk erfarenhet från Ericsson för att belysa det högaktuella och ibland svårbegripliga ämnet Digital transformation.

Digital transformation kan beskrivas som transformationen av verksamhet och strategi med hjälp av digital teknik och organisatoriska förändringar. Att kontinuerligt utveckla och anpassa sin organisation är en förutsättning för att den digitala transformationen ska generera önskat värde och en utmaning många företag står inför idag.

Årets exjobb på Propia handlar om att konkretisera vad som behöver göras för att tackla den digitala transformationen på ett framgångsrikt sätt. Vi inleder morgonen med en presentation av våra exjobbare Emma Berg och Cecilia Josefsson som berättar vad de kommit fram till.

Vi får därefter lyssna till Cecilia Anneroth (Program Manager Process Mining) på Ericssons som delar med sig av sina erfarenheter. Cecilia kommer bl.a. berätta om hur de i nära samarbete med Ericsson Digital Transformation Office (DTO) driver ett övergripande ledtidsförbättringsprogram där Process mining är ett viktigt verktyg för ökad automation och digital transformation. Baserat på den fakta de har i sina transaktionssystem kan processägare med hjälp av Process mining förstå processerna bättre och därmed initiera rätt åtgärder via s.k. Automation discoveries.

 

Linköping onsdag 22 maj:
Frukost serveras från 07:30
08:00 – 09:30 Presentationer 
och dialog
Plats: Sky Meetings, Tornbyvägen 1

Kompetensmodell för framtidens verksamhetsutveckling

Vilka kompetenser krävs för att arbeta med verksamhetsutveckling när digitaliseringen blir alltmer viktig för utveckling och förnyelse?

Balansen mellan resurseffektivitet och krav på innovation och utveckling har blivit allt viktigare för framgångsrika organisationer, vilket ställer delvis nya krav på ledningens verksamhetsutveckling.

Utifrån ett pågående forskningsprojekt vid Linköpings universitet och avdelningen för Logistik och Kvalitetsutveckling, inleder Jason Martin och Mattias Elg denna Excellent Mornings® med att presentera en kompetensmodell för kvalitet/verksamhetsutveckling samt digitaliseringens utmaningar i en kvalitets-/ och verksamhetsutvecklingskontext. Seminariet fortsätter sedan med en diskussion kring innehållet utifrån era tankar och erfarenheter.

Jason Martin är doktorand vid avdelningen för logistik och kvalitetsutveckling. Mattias Elg är professor i kvalitetsteknik vid Linköpings universitet. 

Linköping onsdag 6 mars
Frukost serveras från 07:30
08:00 – 09:30 Presentation av modeller och diskussion utifrån deltagarnas erfarenheter
Plats: Sky Meetings, Tornbyv. 1

 

Få koll på kvalitetsutmaningarna - och hur du bäst löser dem
Välkommen till Excellent Mornings® 22 November!

Kommande Excellent Mornings tar sikte på de utmaningar som kvalitetsområdet står inför. Hur kan ett systematiskt kvalitetsarbete vara relevant i framtidens verksamheter?

Det har gått sex år sedan SQMA:s första rapport publicerades där de största utmaningarna inom kvalitetsområdet presenterades. Rapporten fick stor uppmärksamhet och har legat till grund för en rad forskningsprojekt inom de olika områden som rapporten identifierade.

Nu har en ny uppdaterad studie av kvalitetsutmaningarna publicerats. Michael Westher från SIQ, Swedish Institute for Quality, är på plats och berättar om de nya resultaten – Vilka är de utmaningar som kvalitetsprofessionen idag pekar ut som de viktigaste för att nå framgång och måluppfyllnad de närmaste åren?

SQMA, Swedish Quality Management Academy, är en forskningsplattform som samlar universitet och högskolor inom området kvalitetsutveckling i Sverige. Rapporten baserar sig på en nationell och branschöverskridande studie med över 500 respondenter som utforskat vilka områden som kvalitetsprofessionen pekar ut som de mest utmanande de närmsta fem åren.

Linköping 22 november
Tid: 08:00 – 09:00
(frukost serveras från 07:30)
Plats:
Sky Meetings, Tornbyvägen 1

Surfa på vågen eller hamna i bakvatten


Hur kan små och medelstora företag nyttja tillgången av extern digital kompetens för att möta framtida digitala utmaningar?

Välkommen till Excellent Mornings® för att lyssna till Propias exjobbare!

Digitalisering är högst relevant för att kunna möta framtida kundbehov och bibehålla hög konkurrenskraft. Idag talas det mycket om digitalisering, men i mindre utsträckning om vad det är och faktiskt innebär. En problembild är att små och medelstora verksamheter saknar tillgång till kunskap om vad som är möjligt rent tekniskt för att digitalisera processer.

Med detta som bakgrund genomförs två exjobb på Propia i syfte att komma fram till strukturerade tillvägagångssätt som beskriver hur man praktiskt identifierar och prioriterar digitala lösningar. Maja, Daniel, Andreas och Ludvig studerar Industriell ekonomi på Linköpings universitet och förväntas vara klara till sommaren. Under Excellent Mornings® får vi ta del av deras resultat.

 

Linköping 24 maj
Tid: 08:00 – 09:00
(frukost serveras från 07:30)
Plats: Östsvenska handelskammaren, Gjuterigatan 1
 

Stockholm 31 maj
Tid: 08:30 – 09:30
(frukost serveras från 08:00)
Plats: Propia, Alströmergatan 45
 

 

 

Till anmälningsformuläret!

SIQ Managementmodell – en ledningsmodell för att leda i en snabbt föränderlig värld


Den 17 maj välkomnar vi dig till Excellent Mornings® där Mats Deleryd, VD SIQ, berättar om SIQ:s arbete med fokus på SIQ Managementmodell – en ledningsmodell för att leda i en snabbt föränderlig värld.

Propia är sedan årsskiftet samarbetspartner med SIQ (Swedish Institute for Quality). SIQ Managamentmodell lanserades i januari 2018 och är resultatet av ett tvåårigt forskningsprojekt där 130 forskare och praktiker bidragit till att utveckla och testa modellen. Modellen identifierar fem faktorer för framgång och bygger mycket på att samverka med kunder och intressenter, leda för hållbarhet och etablera en kultur för ständiga förbättringar och innovationer där man involverar motiverade medarbetare.

Frukostseminariet är för dig som vill veta mer om SIQ med fokus på deras managementmodell. Som vanligt sker presentationen fram till 9:00. Denna gång ges möjlighet att stanna kvar för en fördjupning i modellen och ytterligare diskussion fram till 10:00.

 

Norrköping 17 maj
Frukost serveras från 07:30
08:00 – 09:00 Presentation
09:00 – 10:00 Påtår och fördjupning
Plats: Propia, Västgötegatan 13 C
Anmälan öppen till 14 maj

 

 

 

KVALITETSKULTUR

2017-10-19 Norrköping, 08:00 – 09:00
Västgötegatan 13 C
2018-02-08 Stockholm, 08:30 – 09:30
Alstömergatan 45

 

 

Vad är en kvalitetskultur? Och hur kan den mätas och utvecklas?

 

Under denna Excellent Mornings® berättar Peter Cronemyr om ett forskningsprojekt om Kvalitetskultur. Peter kommer under morgonen redovisa resultatet från projektet och även hålla en kort workshop där vi får en överblick över deltagarnas kvalitetskultur.

Forskningsprojektet har fått stor uppmärksamhet och flera presentationer har gjorts på företag och konferenser. Det pågår även ett vidareutvecklingsprojekt med syfte att ta fram ett webbaserat mätverktyg.

Projektet leddes av Peter Cronemyr, Linköpings universitet, Ingela Bäckström, Mittuniversitetet Östersund och Åsa Rönnbäck, SIQ Göteborg. I projektet deltog även sju stora företag och offentliga organisationer och finansierades av SQMA – Swedish Quality Management Academy.

Digital mognad

2017-05-11 Stockholm, 08:30-09:30
World Trade Center, Klarabergsviadukten 70
2017-05-18 Linköping, 08:00-09:00
Östsvenska handelskammaren, Gjuterigatan 1

 

Vad krävs för att nå högre digital mognad?

Digitalisering håller på att rita om kartan för hur företag skapar kundvärde och idag krävs det en anpassning till den digitala världen för att vara fortsatt relevant och konkurrenskraftig. Vad innebär det egentligen för företag att vara digitalt mogna och vilken affärspotential medför digital mognad? 

Jesper Hägg och Sandy Sandhu påbörjade i januari sitt exjobb på Propia inom digitalisering. Målet med exjobbet är att skapa en modell som möjliggör kartläggning och utvärdering av digital mognad i processer för att få förståelse för var den digitala utvecklingspotentialen är som störst.

Digital transformation hamnar allt högre upp på många företagsledningars agenda, men utmaningarna är många och komplexa när det kommer till att realisera en sådan förändring i verksamheten. Under morgonen  kommer vanligt missförstådda begrepp inom området digitala transformationer att förtydligas med stöd i akademin. Ni kommer även att få en presentation av varför digital mognad är grundläggande för att realisera digitala strategier i företag och vad effekterna av digitalt mogna processer kan innebära.

Förändringsresan mot en kundstyrd verksamhet

2017-02-23 Stockholm | 2017-02-02 Norrköping

Hur går man från ett passivt försäkringskollektiv till 1,4 miljoner aktiva ägare över en natt? Vad ställer det för krav på den egna organisationen och hur får man sina kunder att engagera sig? Kajsa Nordborg som är ansvarig för kundinflytande på Skandia berättar om Skandias förändringsresa. 

Digitalisering - vad händer i det nätverkande samhället?

2016-10-27 Norrköping

Digitaliseringen håller på att förändra samhället i grunden. Villkoren för många branscher och sektorer förändras i en historiskt hög takt. Vad behöver vi göra för att inta en tätposition i den digitala omställningen? Mikael Anneroth, Expert Society impact of ICT på Ericsson Research, berättar om sin syn på saken.

Strategic Portfolio Management

2016-05-12 Norrköping | 2016-05-19 Stockholm 

Utifrån vilka parametrar ska värdering, prioritering och utvärdering av utvecklingsprojekt utföras för att bedöma dess strategiska relevans? Hur bidrar projekten till organisationens strategiska utveckling och hur visualiseras detta? Propias exjobbare Johan Hall och Patrick Fraenkel berättar!

 

Visa alla genomförda

Kontakta oss


Västgötegatan 13 C 3TR, 602 21 Norrköping

Alströmergatan 45, 112 47 Stockholm

post@propia.se
+46 771 277 000