Excellent mornings® - arkiv


Digital mognad

2017-05-11 Stockholm, 08:30-09:30 (frukost från 08:00)
World Trade Center, Klarabergsviadukten 70
2017-05-18 Linköping, 08:00-09:00 (frukost från 07:30)
Östsvenska handelskammaren, Gjuterigatan 1

Vad krävs för att nå högre digital mognad?

Digitalisering håller på att rita om kartan för hur företag skapar kundvärde och idag krävs det en anpassning till den digitala världen för att vara fortsatt relevant och konkurrenskraftig. Vad innebär det egentligen för företag att vara digitalt mogna och vilken affärspotential medför digital mognad? 

Jesper Hägg och Sandy Sandhu påbörjade i januari sitt exjobb på Propia inom digitalisering. Målet med exjobbet är att skapa en modell som möjliggör kartläggning och utvärdering av digital mognad i processer för att få förståelse för var den digitala utvecklingspotentialen är som störst.

Digital transformation hamnar allt högre upp på många företagsledningars agenda, men utmaningarna är många och komplexa när det kommer till att realisera en sådan förändring i verksamheten. Under morgonen  kommer vanligt missförstådda begrepp inom området digitala transformationer att förtydligas med stöd i akademin. Ni kommer även att få en presentation av varför digital mognad är grundläggande för att realisera digitala strategier i företag och vad effekterna av digitalt mogna processer kan innebära.

Förändringsresan mot en kundstyrd verksamhet

2017-02-23 Stockholm | 2017-02-02 Norrköping

r går man från ett passivt försäkringskollektiv till 1,4 miljoner aktiva ägare över en natt? Vad ställer det för krav på den egna organisationen och hur får man sina kunder att engagera sig? Kajsa Nordborg som är ansvarig för kundinflytande på Skandia berättar om Skandias förändringsresa.

Digitalisering - vad händer i det nätverkande samhället?

2016-10-27 Norrköping

Digitaliseringen håller på att förändra samhället i grunden. Villkoren för många branscher och sektorer förändras i en historiskt hög takt. Vad behöver vi göra för att inta en tätposition i den digitala omställningen? Mikael Anneroth, Expert Society impact of ICT på Ericsson Research, berättar om sin syn på saken.

Strategic Portfolio Management                                      

2016-05-12 Norrköping | 2016-05-19 Stockholm 

Utifrån vilka parametrar ska värdering, prioritering och utvärdering av utvecklingsprojekt utföras för att bedöma dess strategiska relevans? Hur bidrar projekten till organisationens strategiska utveckling och hur visualiseras detta? Propias exjobbare Johan Hall och Patrick Fraenkel berättar!

Innovation - där ingen kunde tro att idéer kunde gro

2016-03-03 Norrköping | 2015-10-15 Stockholm

Nu har vi glädjen att välkomna en av våra viktiga kunder till talarstolen. Stefan Jakobsson, medlem i koncernledningen med övergripande ansvar IT, affärs- och verksamhetsutveckling, berättar om hur Tekniska verken i Linköping lyckats med innovation i en verksamhet där samhällsuppgiften och miljöaspekterna är lika viktiga som affärsperspektivet. 

102-åringen som blickar framåt                                        

2015-12-03 Norrköping

Excellent Mornings ® har nyligen fyllt 2 år så vad passar bättre än att presentera en person som är ett helt sekel äldre? Lyssna till hur det var att vara ingenjör på 30-talet, hur det varit att vara med om Sveriges utveckling under 1900-talet och vilka framgångsfaktorerna till ett långt liv är enligt Sten. Välkommen att inspireras av 102-åringen Sten Bolling. 

Analytics for Management - Mät och visualisera på rätt sätt

2015-05-21 Stockholm | 2015-04-23

Hur vet man att man är på rätt väg med sin organisation? Vad ska man mäta för att styra organisationen mot uppsatta mål? Hur visualiserar man Key Performance Indicators (KPI:er) på rätt sätt? För att besvara dessa frågor arbetar vi på Propia med konceptet Analytics for Management. Propias exjobbare Louise Sandén och Tanima Chowdhury berättar!

 

Ditt beteende - framgångsfaktor eller fälla?

2015-02-19 Stockholm | 2014-11-13 Norrköping

Thomas Larsson från Effectiveness Consultants har tillsammans med sina kollegor utvecklat beteendeinstrumentet Interpersonal Dynamics Inventory – IDI. Instrumentet mäter det intryck du gör på andra i din omgivning och ger dig information om hur du kan utveckla din förmåga till samspel med andra människor.

 

Från processkarta till verklig förändring               

2014-09-25 Norrköping

Att bedriva förändring är inte alltid lätt. Studier visar att många förändringsprojekt inte alltid når sin fulla effekt, eller rent utav misslyckas helt. Alstom Power Sweden är ett av de företag som lyckats med ett större förändringsprojekt och är villiga att dela med sig av sina erfarenheter. Vi lyssnar till projektledare Annika Kindlund som drivit arbetet med att utveckla Alstoms leveransprocess enligt Propia Process Management. 

 

Den digitala coachen                                                

2014-05-22

Att använda smartphone-applikationer som hjälper oss förändra vanor kring kost och träning är numera en självklarhet för många. Genom smarta mobilapplikationer som hjälper användaren med påminnelser, uppmuntran och feedback blir fokus i utvecklingsinsatser reell beteendeförändring i stället för att stanna vid vackra ord i en detaljerad förändringsplan. John Airaksinen från Psykologifabrikens verksamhet berättar. 

 

Du blir vad du mäter 2.0

2014-03-06 Stockholm 

Andreas Jonsson, konsult på Propia, visar pågående forskning och utveckling inom området Analytics for Management. Därefter berättar Pether Andersson från QualiWare att berätta om hur mätdata kopplat till processtrukturen analyseras och tydligt visualiseras.

 

Du blir vad du mäter

2013-11-28 Norrköping

I många organisationer är det idag vanligt att beslut fattas på dåligt underbyggda fakta med felaktiga data och många gånger även på beslutsfattarens egen intuition. Peter Cronemyr, Tekn. Dr., berättar om pågående forskning och utveckling inom området Analytics for Management. Därefter beskriver Martin Thorén från Infviz hur man med hjälp av visualisering kan göra komplex data begriplig och på så vis stötta snabbare och bättre beslutsfattande.

 

Att veta var vi är och vart vi är på väg 

2013-10-24 Stockholm

Peter Cronemyr beskriver Propias processmognadsmodell,  hur vi tar reda på var vi är, vad vi behöver göra och i vilken ordning, för att på så sätt få ett långsiktigt resultat som leder till organisations strategiska utveckling. Därefter berättar Bjarte Bugge från designbolaget Usify om ”Design Thinking – en nyckel till framgång vid utvecklings- och förändringsprojekt”.

Kontakta oss


Västgötegatan 13 C 3TR, 602 21 Norrköping

Alströmergatan 45, 112 47 Stockholm

post@propia.se
+46 771 277 000