Begrepps- och informationsmodellering

Medvetenhet ● Struktur ● Kontroll


 
 

Har ni kontroll på er verksamhetskritiska information?

 

Tillförlitlig information och datakvalitet är avgörande för en effektiv verksamhetsutveckling och för förväntad leverans till kund. Med vår modell för begrepps- och informationsmodellering säkerställer ni detta på ett effektivt, pålitligt och kvalitetssäkrat sätt.

 

Vad ni kan uppnå


Effektiv verksamhet genom enhetlig begrepps- och informationshantering

 

Tillvarata digitaliseringens möjligheter på ett strukturerat sätt

 

Informationssäkerhet

 

Bakgrund

Alltför ofta förbises vikten av tydlig struktur och uttalat ägarskap för information i verksamheter. Det leder till bristande tillgänglighet och kvalitet vilket i sin tur försvårar förändringar, genererar oplanerade kostnader och bidrar till ökade risker i informationssäkerheten.

 

Tillvägagångssätt

Utifrån era behov och förutsättningar tillämpas modellen för att uppnå mest verkningsfulla resultat:
 Top-down: Här formuleras en strategisk målsättning, roller och ansvar defineras samt metodik för kartläggning och förvaltning tas fram för att etablera en gemensam struktur för verksamhetens informationsantering.
 Bottom-up: Här kartläggs system (systemkarta), dess struktur (datamodell) samt en modell för hur organisationen benämner begrepp/information (informationsmodell). Tillvägagångssättet lämpar sig väl vid byte av ett verksamhetskritiskt system.

 

Resultat

Kostnadsreduktion genom effektivisering av informationsflöden och systemflora. Underlättande av förändringar i existerande system. Förbättrad kontroll av informationssäkerheten.

 
 
 

Vill du veta mer?

Kontakta vår modellansvarig Anja Klint Harnesk.

 
 anja.klint.harnesk@propia.se +46 70 669 95 80
 

Kontakta oss


Västgötegatan 13 C 3TR, 602 21 Norrköping
(Huvudkontor)

post@propia.se
+46 771 277 000