Andreas Rosell berättar

Jag kom först i kontakt med Propia under TEAM-dagarna på Linköpings universitet hösten 2017 då jag och min kollega letade efter examensarbete som en del i vår internationella master inom Industrial Engineering and Management på Linköpings universitet.

Det som fångade mitt intresse till Propia var dels examensarbetets innehåll, digitalisering, vilket verkade väldigt intressant och låg helt rätt i tiden. Lyckligtvis fick vi möjligheten att skriva examensarbetet på Propia som innebar att skapa ett ramverk för att identifiera digitaliserbara lösningar för ett företag. Metoden ger även indikationer på vilka processer som ger störst nytta att digitalisera utifrån företagets strategiska mål.   

Redan samma dag som framläggningen av examensarbetet fick jag möjlighet att påbörja mitt första konsultuppdrag i Stockholm på en av nordens största taxikoncerner. Uppdraget innebar en nulägeskartläggning som låg till grund för de förbättringsåtgärder som genererades på en specifik avdelning. Då uppdraget var akut och tidspressat ställdes höga krav på flexibilitet och snabba beslut.

Utöver konsultuppdragen finns även planer på att praktiskt testa och utveckla ramverket som skapades genom examensarbetet med intressenter och företag. 

Redan från start fick jag ett mycket varmt välkomnande av alla anställda på Propia och jag kände mig snabbt en del av företaget. Stämningen är familjär och man månar verkligen om sina anställda genom olika aktiviteter på och utanför arbetstid. Nu ser jag fram emot nya spännande konsultuppdrag tillsammans med mina trevliga kollegor på Propia. 

 

 

Är du en blivande Propian?

Är du intresserad av att bli en del av Propia? Oavsett om du precis har tagit din examen eller har ett tag kvar på din utbildning är du välkommen att kontakta Madelene Bolling.

Kontakta vår konsultchef 

Kontakta oss


Västgötegatan 13 C 3TR, 602 21 Norrköping

Alströmergatan 45, 112 47 Stockholm

post@propia.se
+46 771 277 000