Analytics for Management

Fokus ● Visualisering ● Uppföljning


 
 

Med insikt om var ni är och vart ni ska skapar förutsättningar för att ta er framåt på bästa sätt.

 

 

Propias Analytics for Management säkerställer att de mätningar som görs i verksamhetens processer har en tydlig koppling till organisationens övergripande strategi – så att rätt förhållanden synliggörs och åtgärder får maximala effekt.

 

Vad ni kan uppnå


Snabbare realisering av strategin när rätt mätetal följs upp och blir styrande

 

En grund för prioritering av förbättringsarbete och faktabaserade strategiska beslut

 

Insikt i organisationens prestanda som skapar delaktighet och en strävan åt samma håll

 

Bakgrund

Att naturligt integrera organisationens strategi i verksamhetens processer är en förutsättning för att nå sina mål. Starkast blir kopplingen genom att komplettera det befintliga processledningsarbetet med relevanta mätetal.

 

Tillvägagångssätt

Modellen innefattar både arbetsgång och verktyg uppdelade i tre huvudsteg.
Steg 1 | Konkretisera organisationens strategi och skapa förutsättningar för att identifiera rätt mätetal
 Steg 2 | Generera mätetal och planera datainsamling
 Steg 3 |  Mät, sammanställ och visualisera resultat för att kunna påbörja uppföljning

 

Resultat

Att mäta rätt saker är kritiskt för att förstå var verksamheten är och vart den är på väg. Genom denna insikt kan rätt beslut tas som ger bäst effekt i verksamheten och kan vara avgörande för en lyckad implementering av strategin.

 
 
 

Vill du veta mer?

Kontakta vår modellansvarig Martin Ericsson eller läs ett referensuppdrag där vi har använt modellen.

 
 martin.ericsson@propia.se +46 70 664 79 93
Referensuppdrag
 
Strategisk partner inom organisations- och verksamhetsutveckling
 

Kontakta oss


Västgötegatan 13 C 3TR, 602 21 Norrköping
(Huvudkontor)

post@propia.se
+46 771 277 000