Se det senaste

 Ta del av våra senaste nyheter och rön


 

Kan man mäta kvalitetskultur? Peter berättade hur

20-Okt-2017

 

Igår var det dags för Excellent Mornings® i Norrköping! Denna morgon berättade Peter Cronemyr om det uppmärksammade forskningsprojektet inom kvalitetskultur som han varit med och drivit. 

Inom forskningsprojektet har en analysmodell för att mäta kvalitetskultur tagits fram. Peter beskev att man för att visa graden av kvalitetskultur undersöker beteenden, vilka är starkt kopplade till värderingar såsom kundorientering, engagerat ledarskap och ständiga förbättringar. I slutet av presentationen fick åhörarna göra ett snabbtest på deras kvalitetskultur, vilket väckte tankar om nuläge och förbättringsåtgärder.

Tack Peter och alla gäster för en intressant morgon!

Artikel om kvalitetskultur
Hur man mäter kvalitetskultur
Läs rapporten från SQMA här
Läs mer om Excellent Mornings

Tack TEAM, Tack studenter och Tack Liu

6-Okt-2017

 

Tack till alla drivna och positiva studenter för en givande mässa! Vi på Propia summerar TEAM-dagarna och är mycket nöjda med arrangemanget. Vi lanserade Propias examensarbete för våren 2018 i samband med TEAM vilket gav intressanta diskussioner i både monter och kontaktsamtal. Efter att ha tagit tempen på liu-studenterna ser vi fortsatt ljust på framtiden. 

Läs mer om examensarbetet här
Hitta din Karriär

Propia kommer till Linköpings universitet och TEAM-dagarna!

20-Sep-2017

 

Onsdagen den 27:e september är Propia på plats på Linköpings universitet för att delta på arbetsmarknadsmässan TEAM. Mässan anordnas av och riktar sig till studenter som studerar till Civilingenjör Industriell ekonomi och Civilekonom.

Vi ser fram emot en givande dag med nya möten!

Hitta din Karriär
Kontakta oss

Vi välkomnar Johanna och Martin

1-Sep-2017

  

​​​Från 1:a september stärks vårt team upp ytterligare av Johanna Fransson och Martin Ericsson. 

Johanna har bakgrund som  managementkonsult på Capgemini i Stockholm samt har en civilingenjörsexamen från Linköpings universitet.
Martin är civilingenjör från Luleå universitet och kommer närmast från rollen som kvalitetsingenjör på Saab Aeronautics i Linköping. Han har tidigare även arbetet som kvalitetskonsult.

Vi ser fram emot att ha med er i kunduppdrag såväl som interna utvecklingsprojekt!

Kontakta oss

Glad sommar!

22-Jun-2017

Vi på Propia önskar er en glad sommar med vind i seglen.

Få vind i seglen

Digital mognad - Vad krävs för att nå högre digital mognad?

18-Maj-2017

Under maj genomfördes Propia Excellent Mornings® i Stockholm och Norrköping. Denna gång lyssnades det till våra exjobbare Sandy Sandhu och Jesper Hägg.

Sandy och Jesper påbörjade exjobbet i januari och beräknas vara godkända civilingenjörer 1:a juni. Syftet med examensarbetet är att utveckla en modell för att kartlägga och utvärdera digital mognad. Modellen kan appliceras på en hel organisation lika väl som på en process eller avdelning.

Verktyget gör det möjligt att sätta ord på och bedöma digital mognad i 6 dimensioner. Genom en flerdimensionell utvärdering ges en bild av i vilka områden en organisation eller en process är digitalt mogna och vilka faktorer som behöver utvecklas.

Under presentationen varvades definition av den vetenskapligt framtagna modellen med exempel och erfarenheter utifrån de empiriska studierna samt guidelines och tips för hur man som företag blir mer digitalt mogen.

Ett stort tack till våra gäster och Jesper och Sandy för två inspirerande morgnar!

Upptäck Propias modeller
Kontakta oss
Läs mer om Excellent mornings

Varning för bluffmail!!

16-Maj-2017

Under dagen har bluffmail skickats från sales@propia.se. Öppna inte bilagor i mail som ser suspekta ut. Bilden till vänster visar hur mailet ser ut.

Vi arbetar med att utreda hur detta har kunnat ske. Händelsen är polisanmäld.

Louise hjälper dig hitta rätt i mätetalsdjungeln!

7-Apr-2017

Det finns oändligt många sätt att mäta en verksamhet. Utmaningen i mätandets ädla konst är dock inte avsaknaden av data, utan vad vi väljer att mäta. Louise Sandén, vår specialist i ämnet, ger konkreta tips i det senaste numret av Kvalitetsmagasinet.

Läs artikeln här

Välkommen Maria!

3-Apr-2017

Idag börjar Maria Lindgren hos oss! Efter 28 år som chef i olika befattningar och branscher, både i Sverige och internationellt, har Maria en gedigen erfarenhet av ledningsarbete, analyser av verksamhetens behov och att driva förändringsarbete. Vi ser fram emot att arbeta med dig framöver!

PMI: Få lyckas i sin projekthantering

16-Mar-2017

Rapport från PMI pekar på att få lyckas i sin projekthantering. Känner du igen dig? Vill du veta mer om hur du kan förbättra din projekthantering och kopplingen mellan projekt och strategi?  

 Till artikeln
Kontakta oss
Våra arbetssätt

Välkomna Jesper och Sandy

17-Jan-2017

Det har blivit dags för ett nytt modellutvecklingsexjobb på Propia! Idag gick startskottet för våra exjobbare som ska ta fram en metod för hur man identifierar och prioriterar olika möjligheter för digitalisering i processer.

Jesper Hägg och Sandy Sandhu går sista året på Industriell Ekonomi vid Luleå tekniska universitet och kommer under våren skriva sitt exjobb hos oss. Vi på Propia tycker att det ska bli väldigt spännande och vi ser fram emot att följa deras framdrift under våren. Välkomna!

Är du en blivande Propian?

17-Nov-2016

Vi vill förstärka vår organisation med en medarbetare som i första hand kommer att axla en senior konsultroll inom området ”Supplier Quality Management” hos en av våra viktiga kunder i Östergötland.

Uppdraget innebär bl a att kvalificera, kvalitetssäkra och utveckla leverantörer ur såväl ett process- som ur ett kvalitets- och kostnadsperspektiv. Vi söker dig som har minst några års erfarenhet från liknande arbetsuppgifter i en internationell industriell verksamhet. 

   
Hitta din Karriär

Välkommen Thomas!

2-Nov-2016

Från 1 november har vårt team stärkts upp ytterligare genom Thomas Claudelin.

Thomas är civilingenjör från Linköpings universitet och har under de senaste åtta åren arbetat som managementkonsult på Deloitte i Stockholm.  Vi ser fram emot att ha med honom i vårt interna utvecklingsarbete och i uppdrag hos kund.  

Digitalisering - vad händer i det nätverkande samhället?

27-Okt-2016

Digitaliseringen håller på att förändra samhället i grunden. Vad behöver vi göra för att inta en tätposition i den digitala omställningen? Mikael Anneroth, Expert Society impact of ICT på Ericsson Research, presenterade sin syn på saken på Propias Excellent Mornings i Norrköping.

Torsdagen den 27 oktober var det fullt hus på Norrköpingskontoret när Mikael Anneroth pratade om digitaliseringen i samhället. Under sitt föredrag gav Mikael exempel på digitalisering och dess påverkan i olika sorters branscher, bland annat för infrastruktur, hälso- och sjukvård och gruvindustri.

Utvecklingen går snabbare och snabbare, och enligt Mikael kan vi vara säkra på att den kommer fortsätta i en rasande takt. Vi har gått från att kunna koppla ihop platser till att direkt kopplas ihop individer emellan. Nu kan vi även koppla ihop enheter, vilket resulterat i att det idag finns över 20 miljarder enheter uppkopplade. Detta ställer självklart höga krav på nätverkets prestanda och även mångsidighet med anledning av variationen på enheter och dess användningsområden. 

Vidare beskrev Mikael digitaliseringen som en möjliggörare för hållbarhet både från ett socialt, ekonomiskt och miljöperspektiv. Slutligen, digitaliseringen innebär självklart många möjligheter, men det är även av stor vikt att ta hänsyn till säkerhet och integritet. 

Resan från en analog till digital värd kan ses från många olika synvinklar och genererar många nya lösningar och frågeställningar.  Det var en möjligheternas morgon som visade på digitaliseringens nästintill obegränsade potential. 

Tack Mikael och våra gäster för en intressant morgon som väckte många tankar om dagens och framtidens samhälle!

Läs mer om Excellent mornings

  

Vi ses på Kvalitetsmagasinet Live!

29-Sep-2016

Nästa vecka är det dags för Kvalitetsmagsinet Live. Under konferensen kommer Propias Louise Sandén och Madelene Bolling leda heldagsworkshopen ”Du blir vad du mäter”.

Temat för höstens Kvalitetsmagasinet Live är ”Upp till bevis i kvalitetsarbetet”, och fokuserar på hur man kan mäta, följa upp och kommunicera kvalitetsarbetet så att det blir relevant och engagerande för alla i det dagliga arbetet.

Under dag två leder Louise och Madelene heldagsworkshopen ”Du blir vad du mäter”. Konferensdeltagarna kommer genom ett fiktivt case använda Analytics for Management, Propias modell för mål- och mätetalsframtagning.

Analytics for Management är modellen som används för att säkerställa att mål och mätetal hänger ihop på samtliga nivåer i verksamheten. Resultatet påvisar kopplingen mellan strategi och process, vilket är avgörande för en lyckad implementering av strategin.

Vill du veta mer om modellen läs vårt senaste white paper: Analytics for Management - Att säkerställa att rätt mätetal används vid beslutsfattande.

Läs mer om AFM här

 

Vi välkomnar Anja och Johan!

31-Aug-2016

Den 1 september börjar Anja Klint Harnesk och Johan Hall på Propia. Anja och Johan tillhör Norrköpingskontoret och kommer direkt stärka upp oss i uppdrag mot kund.

Vi ser fram emot att ha med er i teamet.

Välkomna till Propia!

  

Ny artikel - Kvalitetstänkande inom produktionsberedning

06-Jul-2016

I senaste numret av tidningen Verkstäderna kan man läsa en artikel skriven av Propias Anders Molinder.

Att leverera produkter och tjänster med god kvalitet är idag någonting som tas för givet. Konkurrensen inom de flesta affärsområden är nu för tiden hård och att leverera både i tid och med bra kvalitet är nödvändigt för att en tillverkare skall överleva på lång sikt. För att som tillverkare kunna överleva på lång sikt krävs det att man levererar i tid och med bra kvalitet. Anders Molinder, Teknologie Doktor och konsult hos oss på Propia har i branschtidningen Verkstäderna (2016: 5) beskrivit arbetssätt med produktionsberedning. I artikeln förklaras verktyg för ett strukturerat arbetssätt som säkrar produktkvalitet mot kunden.

Kvalitetstänkande inom produktionsberedning - kritiska kvalitetsfaktorer (CTQ)

Läs artikeln här

Strategic Portfolio Management

01-Jun-2016

Under maj genomfördes Propia Excellent Mornings ® i både Norrköping och Stockholm. Denna gång lyssnades det till våra exjobbare Johan Hall och Patrick Fraenkel.

Johan och Patrick påbörjade exjobbet i januari och med en knapp månad kvar till examen presenterade de sitt resultat. Syftet med examensarbetet är att utveckla en modell för att värdera och prioritera utvecklingsprojekt som verkar för att projektportföljen som helhet ska stödja företagets strategier. 

Inledningsvis beskrevs utmaningar och faktorer som skapar komplexitet i arbetet med en strategisk projektportfölj. Johan och Patrick presenterade därefter modellen för hur man ska arbeta med projektportföljer, en viktig möjliggörare för strategiimplementering. De förklarade parametrar att ta hänsyn till vid val av projekt i en verksamhet, exempelvis projektets genomförbarhet och vilka verksamhetsmål som projektet stödjer. Ännu en viktig faktor är att undersöka kopplingen mellan potentiella projekt och pågående projekt samt avslutade initiativ i verksamheten. Genom att ta hänsyn till parametrarna kan rätt projekt väljas och skapa förutsättningar för att på rätt sätt operationalisera strategin. 

Slutligen visade Johan och Patrick det beslutsverktyg som kan användas vid hanteringen av projekt.  Beslutsverktyget är en viktig möjliggörare för att på ett strukturerat sätt arbeta med projektportföljen och för att säkerställa faktabaserade beslut vid val av projekt i verksamheten. 

Ett stort tack till våra gäster och Johan och Patrick för två inspirerande morgnar!

  

Och vinnarna är... Louise och Tanima!

10-Apr-2016

Utmärkelsen 2015 års bästa examensarbete går till Louise Sandén och Tanima Chowdhury för sitt arbete Analytics for Management.

LiU har sedan 2013 utsett årets bästa exjobb inom Kvalitetsutveckling, från och med i år är även exjobb inom Logistik med och slåss om den hedersamma utmärkelsen. 

Propia annonserade 2014 ett exjobb för att utveckla en modell som säkerställer att mätetal i processerna har en tydlig koppling till företagets strategi. Louise och Tanima fick uppdraget och intog Propia med sin energi och härliga attityd under våren 2015. Resultatet blev en modell som visat sig praktiskt användbar för att på ett pedagogiskt sätt bryta ned en organisations strategi och vision till visualiserade mätetal för effektiv styrning. Modellen är nu en viktig pusselbit i Propias modell- och metodportfölj.

Från strategi till handling var passande nog temat för LiUs Kvalitetsdag som genomfördes 7:e april, då Louise och Tanima fick ta emot utmärkelsen och hålla ett föredrag om sitt arbete.

  

Louise är numer en av Propias värdefulla medarbetare. AFM-modellen tillämpas just nu i ett antal företag och vi kan se att den skapar värde hos våra kunder! Är du intresserad att veta mer så kontakta oss för en presentation.

Kvalitetsmagasinet Live 17 februari 2016

19-Feb-2016

Tidigare i veckan deltog Propia i konferensen Kvalitetsmagasinet Live. 

Temat för dagen var ”Från ord till handling”, där man bland annat behandlade ämnen som utveckling av kvalitetsansvar, ledarskap för förbättringar och verksamhetens anpassningsförmåga. 

Propia var med och ställde ut. I vår monter bjöds det på spännande samtal och intressanta möten.

Vi på Propia tackar arrangörerna för en väl genomförd konferens! 

   

Ytterligare ett modellutvecklingsexjobb på Propia

18-Jan-2016

Stärkta av tidigare succéer drar vi nu igång ett nytt examensarbete på Propia. Denna gång går vi på djupet med hur organisationer kan värdera och välja rätt förbättringsprojekt för genomförande baserat på strategiska mål.

Bakgrunden till exjobbet är att vi ofta stöter på problem med att säkerställa rätt projektmix när projekt lever under lång tid, omvärlden förändras och många vill få just sina behov tillgodosedda. Vi hoppas att resultatet av exjobbet blir en modell som kan komplettera Propias befintliga erbjudande och ytterligare knyta ihop vår strategiprocess med våra andra modeller för att genomföra förbättringsprojekt.

Arbetet kommer att utföras av två studenter från Industriell Ekonomi vid Linköpings Universitet: Patrick Fraenkel och Johan Hall. Vi på Propia tycker att det ska bli väldigt spännande och vi ser fram emot att följa deras framdrift under våren!

För att få en stark praktisk förankring kommer Tekniska verken i Linköping AB att finnas med som partner till exjobbet. Beata Kollberg, Chef Verksamhetsutveckling på Tekniska verken, tycker det är ett intressant samarbete som drar igång och hoppas på spännande upptäckter som kan stärka organisationen. 

Ytterligare organisationer kommer också att medverka i exjobbet på olika sätt, främst för verifiering och test av modellen. Har ni några frågor om exjobbet eller är ni intresserade av att medverka i någon form? Hör gärna av er till Mikael Danielsson.

Propia har flyttat till Kungsholmen!

05-Jan-2016

Det är inte ovanligt att ett nytt år förknippas med nystart och förnyelse. För oss på Propia innebär starten på 2016 bland annat en flytt.

I samband med årsskiftet bytte vi lokaler i Stockholm. Vi flyttade in till IDI Profiling och ser verkligen fram emot att dela kontor med dem! Läs med om IDI Profiling här

Den nya adressen är:
Alströmergatan 45 
112 47 Stockholm

Välkomna att besöka oss på Kungsholmen!

God jul och gott nytt år!

21-Dec-2015

Snart är 2015 till ända och det har varit ett händelserikt år!

Vi på Propia vill tacka er alla för att ni varit med oss det här året, med delade utmaningar, skratt och nya erfarenheter. En händelse som utmärker vårt 2015 är 20-årsjubileet som firades den 1:e oktober (se bildspel). Den energi vi fick från alla den dagen har suttit kvar under hela hösten! Jubileet har präglat många av våra samtal under året, då vi gjort tillbakablickar från 1995 och framåt, men nu är det dags att fokusera på framtiden och 2016 års utmaningar!

Under julledigheten väljer vi dock att vara i nuet, för att njuta och ladda batterierna under helgerna. Se till att göra detsamma, så ses vi nästa år. 

Innovation – där ingen kunde tro att idéer kunde gro

19-Okt-2015

Under torsdagsmorgonen samlades 25 personer i World Trade Center i Stockholm för ännu en av Propias Excellent Mornings®. Denna gång fick deltagarna lyssna till Stefan Jakobsson från Tekniska verken i Linköping.

Tekniska verken i Linköping AB är ett kommunalt bolag som tillhandahåller tjänster inom el, belysning, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, energieffektivisering, avfallshantering, bredband och biogas till nästan 300 000 privat- och företagskunder. Det faktum att bolaget är kommunalt styrt hämmar inte ett aktivt innovationsarbete, utan det finns en konstant volym av objekt i Tekniska verkens innovationsportfölj. Under morgonen lärde vi oss hur bolaget trots en liten FoU-budget relativt omsättningen kan arbeta med innovativa lösningar till utmaningar inom deras område.

Stefan berättade hur Tekniska verken i innovationsarbetet strävar efter en balans mellan värdedimensionerna affär-samhälle-miljö. Det presenterades 10 exempel innovationer från Tekniska verken. Dels fick vi reda på mer om de mest lyckade, men Stefan bjöd även på de som inte riktigt gav de resultat man tänkt. Slutligen fick vi ta del av Tekniska verkens 15-åriga innovationsresa där de under åren haft olika fokus och använt innovation i olika syften.

Tack till alla gäster och Stefan Jakobsson för en spännande morgon med innovation i fokus! 

TEAM-dagarna bjöd på nya möten!

15-Okt-2015

I september var våra konsulter John Johansson och Louise Sandén på TEAM-dagarna vid Linköpings Universitet. Mässan anordnades av studenter från I-sektionen (Industriell Ekonomi) och ELIN (Ekonomerna vid Linköpings Universitet) och är en av de största arbetsmarknadsmässorna på Linköpings Universitet.  

Deltagandet på mässan resulterade i spännande möten, där Propia fick kontakt med många studenter som var intresserade av att veta mer om hur det är att arbeta som konsult. Ett stort tack till TEAM-kommittén för ett bra genomförande av mässan. Vi vill även tacka alla intresserade studenter och vår företagsvärd Hanna Klasson för roligt häng i montern!

Ny artikel - Six Sigma

12-Okt-2015

Propias processledningsspecialist, Peter Cronemyr, har fått en artikel om Six Sigma publicerad.

Six Sigma är en databaserad problemlösningmetod som är effektiv att använda för att lösa komplexa återkommande problem. Peter Cronemyr, som även är Lektor vid Logistik- och Kvalitetsutveckling på Linköpings universitet, har skrivit en artikel inom ämnet. I denna förklaras bland annat hur man reducerar oönskad variation för att kunna styra processerna

Artikeln har publicerats i affärsmagasinet Supply Chain Effect (nummer 3/2015) och kan läsas här på sidan 34 och framåt.

Läs artikeln här

Heldagsfirande av Propias 20 år i branschen!

06-Okt-2015

I år fyller Propia 20 år och detta firades 1 oktober i Norrköping. Runt 80 personer var med och deltog i festligheterna.

Dagen inleddes på kontoret med talare, panel och 20-årstårta. Temat var dåtid – nutid – framtid. Först berättades det om historia kring Norrköping och vad som tidigare skett i området runt Propias kontor. Därefter talade Lars-Göran Gustafsson, Propias ägare och medgrundare, om Propias 20 verksamhetsår och dess både med- och motgångar. Slutligen gavs en framkantsspaning mot teknikens användning efterföljd av en panel som diskuterade framtidens möjligheter och utmaningar. Tack till Mille Millnert (Professor LiU), Krister Knuthammar (Passionerad historiker), Anders Jonsson (VD och koncernchef Tekniska verken i Linköping AB), Lena Miranda (VD Mjärdevi Science Park), Thomas Larsson (Managementkonsult och VD IDI Profiling AB), Mineta Galijasevic (Managementkonsult Propia) och Göran Felldin (Styrelseledamot Propia) för att ni bidrog till spännande presentationer och intressanta samtal! 

Seminarium om processledning i komplexa organisationer

01-Sep-2015

Onsdagen den 16:e september 15:00 - 17:00 bjuder Svenska föreningen för kvalitet in till seminarium i Propias lokaler på Västgötegatan 13 C i Norrköping. Vi hoppas givetvis att du kommer!

På Propia arbetar vi ständigt med utveckling av vårt erbjudande, vår kompetens. Ett alldeles förträffligt och givande sätt att utveckla verksamheten är att öppna upp för kloka, kunskapshungriga och nytänkande studenter. På Propia handleder vi regelbundet examensarbeten från Linköpings universitet i ämnen som utvecklar vårt företag.

Under våren har vi haft glädjen att följa och vara bollplank till Jonatan Torstensson som läst Industriell Ekonomi vid Linköpings universitet och som gjort sitt examensarbete på Norrköpings kommun. Syftet med examensarbetet har varit att undersöka vilka möjligheter som finns för att stödja ett processorienterat arbetssätt från den centrala förvaltningen.

Varmt välkommen till ett seminarium om processledning i komplexa organisationer, där presentationen utgår från resultaten av Jonatans examensarbete.

Färdigt examensarbete stärker Propias erbjudande

08-Jun-2015

Efter en vår av hårt slit har nu Propias examensarbetare Louise Sandén och Tanima Chowdhury färdigställt och lagt fram sitt examensarbete ”Analytics for management - en modell som beskriver framtagandet av ett beslutsunderlag där rätt mätetal visualiseras på rätt sätt utifrån en formulerad strategi”

Intressanta möten på Linteks Arbetsmarknadsdagar LARM!

02-Feb-2015

Propia har sedan många år tillbaka ett nära samarbete med Linköpings universitet, både genom forskningssamarbeten och examensarbeten för studenter på de olika civilingenjörsprogrammen. Samarbetet ger oss väldigt mycket, därför kändes det även självklart att delta på Linteks Arbetsmarknadsdagar LARM. Det kom att bli en väldigt trevlig tillställning med många givande kontakter. Propia representerades av John Johansson och Mineta Galijasevic samt våra exjobbare Louise Sandén och Tanima Chowdhury.

Vi vill tacka LARM-kommittén för en väl genomförd mässa, alla studenter som kom förbi vår monter och pratade med oss samt vår företagsvärd Olle Thorén!

 

Ditt beteende - framgångsfaktor eller fälla? Fullsatt på Excellent Mornings®!

18-Nov-2014

Hela 50 personer tog sig tid att komma till vårt kontor i Norrköping tidigt på torsdagsmorgonen för att lyssna till Thomas Larsson från Effectiveness Consultants. Morgonens tema var "Ditt beteende - framgångsfaktor eller fälla?"

Att vara medveten om sitt eget beteende, och samtidigt förstå och ha respekt för andras, skapar förutsättningar för ett lyckat samarbete och goda resultat.

Beteendeinstrumentet Interpersonal Dynamics Inventory – IDI mäter det intryck du gör på andra i din omgivning och ger dig information om hur du kan utveckla din förmåga till samspel med andra människor.

Kontakta thomas.larsson@idi.se om du är intresserad av att veta mer om IDI och om hur det kan hjälpa dig i din verksamhet!

Framsteg - en förmiddag fylld med inspiration och nya kontakter!

21-Okt-2014

Den 4:e november ges studenter på Linköpings universitet, förutom intressanta föreläsningar, möjligheten att upptäcka karriärmöjligheter i spännande små och medelstora företag i regionen. Propia är ett av de spännande företagen!

Ny artikel - Ny som VD?

27-Sep-2014

Läs vår senaste artikel om att vara ny i rollen som VD. Anders Molinder ger några konkreta råd på vägen.

Är du ny som VD i ett verkstadsföretag? Då finns det några råd på vägen som ökar sannolikheten för att du ska på ett effektivt sätt kunna utföra ditt arbete. Anders Molinder , Teknologie Doktor och konsult hos oss på Propia har i branschtidningen Verkstäderna (2014: 7-8) publicerat en checklista som hjälper dig på vägen.

Läs artikeln här

Planering runt kortveckor - lättare sagt än gjort?

01-Apr-2014

När nu våren närmar sig med stormsteg och därmed även många kortveckor vill vi passa på att rekommendera Anders Molinders artikel i ämnet.

Läs om lustiga effekter, underutnyttjande, kapacitetsbortfall mm. i den artikel som tidigare publicerats i Effektiv Produktivitet 1/2000.

Läs artikeln här

Propia deltar på konferensen KvalitetsMagasinet Live i Stockholm!

29-Jan-2014

Lars-Göran Gustafsson, VD på Propia, deltar den 19 februari som samtalsledare vid konferensen KvalitetsMagasinet Live på Bonnier Conference Center i Stockholm. Temat för diskussionen – Går det att ändra på det som sitter i väggarna? – handlar om arbetsplatskultur och hur man ändrar på den. Konferensens övergripande fokus är på förbättringsarbetets möjligheter att skapa framgångsrika arbetsplatser. Deltagarna erbjuds att utforska metoder och verktyg för att utveckla förbättringsarbetet och hitta nya idéer.

Förutom rollen som samtalsledare kommer Propia delta med en monter på den tillhörande mässan. Är du intresserad av att veta mer om Propia och hur vi jobbar med förändringsarbete? Kom gärna förbi och besök vår monter!

Du blir vad du mäter!

06-Dec-2013

Excellent Mornings ® fortsatte på temat analys och Visualisering. ”Du blir vad du mäter” har blivit mer relevant allt eftersom begränsningar i insamlingen utav ”Big Data” övervinns med modern teknologi. Men hur vet man i en organisation att man mäter rätt saker och att man mäter dessa saker på rätt sätt?

   

Är ni mogna för förändring?

09-Okt-2013

Om ni missade att läsa intervjun med Propias processledningsspecialist Peter Cronemyr i Svenska Dagbladets bilaga, Effektivisering av offentlig sektor, kan ni nå artikeln via länken nedan.

Är ni mogna för förändring (sida 6)

I artikeln svarar Peter på vilka grundförutsättningar som krävs för att förändringsarbete ska lyckas.

Six Sigma Diplomacy - ny artikel publicerad av Peter Cronemyr

10-Sep-2013

Propias processledningsspecialist, Peter Cronemyr, har fått en artikel om 'Six Sigma Diplomacy' publicerad.

Den 16:e årgången av konferensen QMOD, Quality Management and Organisational Development, gick av stapeln i Portoroz, Slovenien i början av september 2013. På konferensen träffades knappt 200 forskare inom kvalitetsutveckling från hela världen och lyssnade på drygt 100 föredrag. Med på konferensen var Peter Cronemyr som presenterade sin artikel 'Six Sigma Diplomacy – The Impact of Six Sigma on National Patterns of Corporate Culture' .

Läs artikeln här

Vår senaste medarbetare Pia Pingvin!

19-Aug-2013

Pia kom som en överrasknin g från Stockholmskontoret i samband med invigningen av vårt nya kontor i Norrköping

Kontorsinvigning i Norrköping

29-Apr-2013

Närmare 90 personer deltog vid invigningen av Propias nya kontor i Norrköping!

Propias VD Lars-Göran Gustafsson inledde med att berätta om vad som händer på Propia den närmsta tiden, om våra frukostseminarier Excellent Mornings och om vår nya logotyp. Vi fick också höra berättelsen om surbullar och vilken koppling de hade till våra lokaler på Västgötegatan.

Kvalitetsdagen bjöd på intressant innehåll

11-Feb-2013

Årets Kvalitetsdag, med temat Kvalitets- och verksamhetsutveckling på bredden och på djupet, bjöd på en blandning av inspirerande föredrag, interaktiva workshops och lärorika seminarier.

Bo Edvardsson, som är professor på Karlstads universitet, höll föredrag om tjänsteutveckling och kvalitetsstyrning med kunden i fokus. Propias Peter Cronemyr ansvarade för workshopen Learning by talking - Processkartläggning, där deltagarna fick kartlägga en för alla välbekant och vardaglig process; att handla mat. Syftet var att reda ut begrepp, undvika missförstånd och att få en gemensam avgränsning och målbild för processen.

Dagen avslutades med ett inspirerande föredrag av Eva-Lena Frick, som gav konkreta exempel från sin långa karriär som VD för Vätternrundan om hur koncept kan utvecklas med ännu högre kvalitet för deltagare och besökare.

Propias represenanter Linda Robinson och Mineta Galijasevic var mycket nöjda med kvalitén på dagen!

Nu har vi ny adress i Norrköping!

04-Feb-2013

Från och med den 4 februari är vår postadress Västgötegatan 13 C, 602 21 Norrköping.

Vi har förvisso ny adress men är inte riktigt färdigflyttade än. Flyttbestyren pågår för fullt och under våren kommer vi öppna portarna och bjuda in till inflyttningsfest. Håll ögonen öppna..

Propia undervisar framtidens produktionstekniker

21-Dec-2012

På uppdrag av Yrkeshögskolan i Linköping undervisar Propias konsult Anders Molinder i kursen Produktionssystem (35 p).

Kursen, som är en del av en två-årig utbilning, omfattar bland annat moderna produktionssystem och produktionsfilosofier, Lean Production, principer för material- och produktionsstyrning, ekonomiska seriestorlekar, produktionssekvensering samt arbetsplatsutformning.

Det är väldigt roligt att få vara med och utbilda morgondagens produktionstekniker som är en bristvara idag inom Svensk industri, säger Anders.

Jobbar du med Lean utan att veta om det?

29-Nov-2012

Läs vad Propias konsult Anders Molinder skriver i sin artikel Lean-arbete på svenska. Arikeln publicerades i tidskriften Verkstäderna nr 12, 2012.

"Artikeln Lean-arbete på svenska är skriven baserad på flera årslinjearbete inom produktionsplanering och Lean. Syftet med artikeln är att försöka visa att många av de åtgärder som svenska industriföretag drivs att göra på grund av förbättrings- och rationaliseringskrav faktiskt är rena leanprojekt utan att många vet om det. Dessutom innehåller artikeln råd och tips om framkomliga vägar inom produktionsplanering."

Anders Molinder Tekn. Dr. Propia AB

Läs artikeln här

Artikel om Process Management publicerad

25-Sep-2012

Propias processledningsspecialist, Peter Cronemyr, och processledningskonsult, Mikael Danielsson, har fått en artikel om Propia Process Management och Propia Process Maturity publicerad.

Den 15:e årgången av konferensen QMOD – Quality Management and Organisational Development gick av stapeln i Poznan, Polen i september 2012. Med på konferensen var Peter Cronemyr som presenterade en artikel skriven av Peter tillsammans med Mikael Danielsson, båda Propia.

Artikeln – Process Management 1-2-3 – A Maturity Model and Diagnostics Tool – beskriver Propias processledningsmodell Propia Process Management utvecklad av Peter samt Propias processmognadsmodell Propia Process Maturity utvecklad av Mikael tillsammans med Alexander Bergholtz som ett examensarbete utfört på Propia.

Artikeln blev som en av ca 20 artiklar (av totalt ca 200) nominerad till utmärkelsen Best Paper Award.

Läs artikeln här
 

 


Kontakta oss


Västgötegatan 13 C 3TR, 602 21 Norrköping

Alströmergatan 45, 112 47 Stockholm

post@propia.se
+46 771 277 000