Kommande event


SIQ Managementmodell – en ledningsmodell för att leda i en snabbt föränderlig värld


Den 17 maj välkomnar vi dig till Excellent Mornings® där Mats Deleryd, VD SIQ, berättar om SIQ:s arbete med fokus på SIQ Managementmodell – en ledningsmodell för att leda i en snabbt föränderlig värld.

Propia är sedan årsskiftet samarbetspartner med SIQ (Swedish Institute for Quality). SIQ Managamentmodell lanserades i januari 2018 och är resultatet av ett tvåårigt forskningsprojekt där 130 forskare och praktiker bidragit till att utveckla och testa modellen. Modellen identifierar fem faktorer för framgång och bygger mycket på att samverka med kunder och intressenter, leda för hållbarhet och etablera en kultur för ständiga förbättringar och innovationer där man involverar motiverade medarbetare.

Frukostseminariet är för dig som vill veta mer om SIQ med fokus på deras managementmodell. Som vanligt sker presentationen fram till 9:00. Denna gång ges möjlighet att stanna kvar för en fördjupning i modellen och ytterligare diskussion fram till 10:00.

 

Norrköping 17 maj
Frukost serveras från 07:30
08:00 – 09:00 Presentation
09:00 – 10:00 Påtår och fördjupning
Plats: Propia, Västgötegatan 13 C
Anmälan öppen till 14 maj

 

 

Till anmälningsformuläret!

Surfa på vågen eller hamna i bakvatten


Hur kan små och medelstora företag nyttja tillgången av extern digital kompetens för att möta framtida digitala utmaningar?

Välkommen till Excellent Mornings® för att lyssna till Propias exjobbare!

Digitalisering är högst relevant för att kunna möta framtida kundbehov och bibehålla hög konkurrenskraft. Idag talas det mycket om digitalisering, men i mindre utsträckning om vad det är och faktiskt innebär. En problembild är att små och medelstora verksamheter saknar tillgång till kunskap om vad som är möjligt rent tekniskt för att digitalisera processer.

Med detta som bakgrund genomförs två exjobb på Propia i syfte att komma fram till strukturerade tillvägagångssätt som beskriver hur man praktiskt identifierar och prioriterar digitala lösningar. Maja, Daniel, Andreas och Ludvig studerar Industriell ekonomi på Linköpings universitet och förväntas vara klara till sommaren. Under Excellent Mornings® får vi ta del av deras resultat.

 

Linköping 24 maj
Tid: 08:00 – 09:00
(frukost serveras från 07:30)
Plats: Östsvenska handelskammaren, Gjuterigatan 1
Anmälan öppen till 21 maj
Stockholm 31 maj
Tid: 08:30 – 09:30
(frukost serveras från 08:00)
Plats: Propia, Alströmergatan 45
Anmälan öppen till 28 maj

 

 

Till anmälningsformuläret!

Kontakta oss


Västgötegatan 13 C 3TR, 602 21 Norrköping

Alströmergatan 45, 112 47 Stockholm

post@propia.se
+46 771 277 000