Excellent mornings®

Mötesplatsen för kunskaps- och erfarenhetsutbyte


För att inspirera inom vårt område anordnar vi Excellent Mornings® – för att varje dag ska starta på allra bästa sätt!

Våra frukostseminarier är kostnadsfria och du får lyssna till våra egna experter och inspirerande gästföreläsare, möjlighet att knyta spännande kontakter och få nya idéer om hur du kan förbättra din verksamhet. Excellent Mornings® arrangeras i Norrköping, Linköping och Stockholm.

Anmäl dig till ett event eller gör en intresseanmälan genom att fylla i formuläret på länken nedan.

Till anmälningsformuläret!


Genomförda event


KVALITETSKULTUR

2017-10-19 Norrköping, 08:00 – 09:00
Västgötegatan 13 C
2018-02-08 Stockholm, 08:30 – 09:30
Alstömergatan 45

 

Vad är en kvalitetskultur? Och hur kan den mätas och utvecklas?

Under denna Excellent Mornings® berättar Peter Cronemyr om ett forskningsprojekt om Kvalitetskultur. Peter kommer under morgonen redovisa resultatet från projektet och även hålla en kort workshop där vi får en överblick över deltagarnas kvalitetskultur.

Forskningsprojektet har fått stor uppmärksamhet och flera presentationer har gjorts på företag och konferenser. Det pågår även ett vidareutvecklingsprojekt med syfte att ta fram ett webbaserat mätverktyg.

Projektet leddes av Peter Cronemyr, Linköpings universitet, Ingela Bäckström, Mittuniversitetet Östersund och Åsa Rönnbäck, SIQ Göteborg. I projektet deltog även sju stora företag och offentliga organisationer och finansierades av SQMA – Swedish Quality Management Academy.

Digital mognad

2017-05-11 Stockholm, 08:30-09:30
World Trade Center, Klarabergsviadukten 70
2017-05-18 Linköping, 08:00-09:00
Östsvenska handelskammaren, Gjuterigatan 1

 

Vad krävs för att nå högre digital mognad?

Digitalisering håller på att rita om kartan för hur företag skapar kundvärde och idag krävs det en anpassning till den digitala världen för att vara fortsatt relevant och konkurrenskraftig. Vad innebär det egentligen för företag att vara digitalt mogna och vilken affärspotential medför digital mognad? 

Jesper Hägg och Sandy Sandhu påbörjade i januari sitt exjobb på Propia inom digitalisering. Målet med exjobbet är att skapa en modell som möjliggör kartläggning och utvärdering av digital mognad i processer för att få förståelse för var den digitala utvecklingspotentialen är som störst.

Digital transformation hamnar allt högre upp på många företagsledningars agenda, men utmaningarna är många och komplexa när det kommer till att realisera en sådan förändring i verksamheten. Under morgonen  kommer vanligt missförstådda begrepp inom området digitala transformationer att förtydligas med stöd i akademin. Ni kommer även att få en presentation av varför digital mognad är grundläggande för att realisera digitala strategier i företag och vad effekterna av digitalt mogna processer kan innebära.

Förändringsresan mot en kundstyrd verksamhet

2017-02-23 Stockholm | 2017-02-02 Norrköping

Hur går man från ett passivt försäkringskollektiv till 1,4 miljoner aktiva ägare över en natt? Vad ställer det för krav på den egna organisationen och hur får man sina kunder att engagera sig? Kajsa Nordborg som är ansvarig för kundinflytande på Skandia berättar om Skandias förändringsresa. 

Digitalisering - vad händer i det nätverkande samhället?

2016-10-27 Norrköping

Digitaliseringen håller på att förändra samhället i grunden. Villkoren för många branscher och sektorer förändras i en historiskt hög takt. Vad behöver vi göra för att inta en tätposition i den digitala omställningen? Mikael Anneroth, Expert Society impact of ICT på Ericsson Research, berättar om sin syn på saken.

Strategic Portfolio Management

2016-05-12 Norrköping | 2016-05-19 Stockholm 

Utifrån vilka parametrar ska värdering, prioritering och utvärdering av utvecklingsprojekt utföras för att bedöma dess strategiska relevans? Hur bidrar projekten till organisationens strategiska utveckling och hur visualiseras detta? Propias exjobbare Johan Hall och Patrick Fraenkel berättar!

 

Visa alla genomförda

Kontakta oss


Västgötegatan 13 C 3TR, 602 21 Norrköping

Alströmergatan 45, 112 47 Stockholm

post@propia.se
+46 771 277 000