Examensarbete

Uppgiften innebär att ta fram en metod för att affärsutveckla och effektivisera med hjälp av effektiv innovationspartner. Förslaget innefattar frågeställningar som:

  • Hur identifieras och exploateras digitaliseringsmöjligheter för ett företag som inte har den tekniska kompetensen internt men kan ta hjälp av en extern innovationspartner?
  • Hur ser en metod för samskapande med extern innovationsparter ut?

Kan detta examensarbete kan vara något för dig? Kontakta oss gärna för frågor och för vidare diskussion om exjobbet. En komplett ansökan ska innehålla CV, betyg samt personligt brev. Skicka in din ansökan så snart som möjligt men senast söndag 5:e november. Urval sker löpande.

Läs mer här
Maila exjobbsansvarig

Kontakta oss


Västgötegatan 13 C 3TR, 602 21 Norrköping

Alströmergatan 45, 112 47 Stockholm

post@propia.se
+46 771 277 000